Doorcontrol.eu verleent u hierbij toegang tot http://www.doorcontrol.eu en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Doorcontrol.eu behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te mogen passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op http://www.doorcontrol.eu is bedoeld als vrijblijvend en alleen om ter ondersteuning bij diversen storingen en problemen.

Doorcontrol.eu spant zich in om de inhoud van http://www.doorcontrol.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks dat deze met zorg en aandacht wordt geplaatst is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op doorcontrol.eu aangeboden informatie word aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Doorcontrol.eu In het bijzonder zijn alle schema’s en dergelijke op Doorcontrol.eu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op http://www.doorcontrol.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Doorcontrol.eu nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

LET OP!

Maak de doorcontrol altijd spanningsloos voor u aan wijziging doorvoert in bedrading(en) en / of iets aansluit op de klemmenstrook.