Signaal: open.

Aansluiting: 11, normaal OV.

Fout: functie open sturen is/blijft bedienen.