Volledig open is kleiner dan positie dicht vertragen. Controle eindschakelaar alleen als 8** op 12 staat. Opnieuw inleren noodzakelijk.