Signaal: instellen referentiepunt.

Aansluiting: zie deze handleiding.

Fout: netspanning is onderbroken geweest, of besturing is opnieuw opgestart.