Signaal: dicht.

Aansluiting: 12, normaal OV.

Fout: functie dicht sturen is / blijft bediend.